loading

ÇELIĞIN MERKEZI

ÇELIĞIN MERKEZI

Toplam faalİyetlerin %97’sini oluşturan ve temel iş faaliyet alanları Marcegaglia Steel kontrolünde olan holding şirketi altı operatör şirkete bölünerek organize olur

Yassı ve dikişli boru bölümleri ile Marcegaglia Ravenna ve Marcegaglia Carbon Steel, paslanmaz ürünler ve soğuk çekme çubuk bölümleri ile Marcegaglia Buildtech, Marcegaglia Gazoldo Inox ve MarcegaglIa SpecIalties, Kalın levha üretimi ile Marcegaglia Plates ilgilenmektedir.
Toplam faaliyetlerin kalan %3’ünü oluşturan diğer çeşitli faaliyetler ise Marcegaglia Investments tarafından yürütülmektedir.