loading

İNSAN SERMAYESİ

İNSAN SERMAYESİ

Marcegaglia’nın vizyonu, grup değerlerini paylaşan ve genişleten insan kaynaklarının değerlendirilmesine dayanır

Marcegaglia’nın insan sermayesini oluşturan 6.600 çalışanı grubun temel varlığını temsil etmektedir.
Marcegaglia, insan kaynaklarının güvenliğine ve büyümesine sürekli yatırım yapma konusundaki kararlılığı, personelde şirkete derin bir bağlılık oluşturarak aidiyet duygusu ve düşük bir sirkülasyon oluşturmaktadır. Marcegaglia, çalışanlarının bilgi, beceri, yetkinlik, deneyimlerini ve kişisel niteliklerini sürekli olarak geliştirir ve değerlendirir.

MARCEGAGLIA VAKFI

Marcegaglia, üretim birimlerinin doğrudan katılımı ile toplumun refahını artırmak için çeşitli destek girişimlerine katılmıştır. Grup, temel olarak İtalya ve yurt dışındaki güçlük çeken ve sosyal dezavantajlı bölgelerin ve buradaki yerel toplumların desteklenmesine ilişkin verdiği taahhüde odaklanmıştır.