Covid-19 sonrası Avrupa çeliği: Fastmarkets konferansında Antonio Marcegaglia

30 Ekim 2020

Covid-19 sonrası Avrupa çeliği: Fastmarkets konferansında Antonio Marcegaglia

26 Ekim Pazartesi Marcegaglia Grup Başkan ve CEO’su Antonio Marcegaglia, Fastmarkets tarafından düzenlenen “Steel Success Strategies Online (Çevrimiçi Çelik Başarı Stratejileri)” dijital etkinliğine katıldı.

Avrupa Çeliği Paneli” dâhilinde konuşmacı olarak yer alan Marcegaglia, “Covid-19 sonrası Avrupa çeliği” başlıklı bir konuşma yaptı.

“Koronavirüs acil durumu, zaten devam etmekte olan bazı küresel eğilimleri şiddetlendirdi: Çok taraflılığın ciddi başarısızlığı, siyasi ve iktisadi doğu/batı karşıtlığı, gelişmiş ve az gelişmiş dünya arasındaki artan farklar, AB projesinin zayıflığı (Brexit dâhil) ve büyüyen korumacılık” diyerek Antonio Marcegaglia konuşmasına başladı. “Buna rağmen salgınla ilgili sosyoekonomik sorunların üstesinden gelmek için dünya çapında ve Avrupa’da muazzam kaynaklar sağlanmış olup bu ortam yapısal reformları hızlandırmak için eşsiz bir fırsatsunmaktadır.”

“Bu acil durumdan” diye sözlerine devam eden Marcegaglia şunları söyledi: “sosyoekonomik sistemimizin düşündüğümüzden çok daha kırılgan ve dünya ile küreselleşmiş ekonominin son derece birbirine bağımlı olduğunu öğrendik: Tek bir yerel olgu, devasa ve neredeyse eşzamanlı etkilerle hızlı bir şekilde gezegenin bir bölümünden diğerine yayılabilir. Bu nedenle böyle acil durumlarda acil durumun kendi sonuçlarını önceden tahmin edip ona göre davranma yeteneği ve tepki verme hızı çok önemli hâle gelir. Her zaman olası bir manevra alanını düşünmeliyiz: Genellikle kısıtlılıklardan daha fazla kaynağa sahibiz, ancak bunu sadece acil durumlarda keşfettik..”

Çelik talebinin yeniden başlaması için büyük teşvik paketlerine ihtiyaç duyulacak ve ithalata daha küçük bir rol biçilerek miktar yerine değere vurgu yapılması gerekecek.

Bu bağlamda karbondan arındırmanın yeterli malî kaynaklar ve teknolojik gelişmelerle ciddi, uzun vadeli, aşamalı ve ekonomik açıdan da sürdürülebilir bir süreç hâline gelmesi de önemlidir.”

Daha sonra Antonio Marcegaglia kendine, gelecekte rekabet etmek için neyin gerekli olduğunu sordu. “Dört becerinin geliştirilmesi gerekli olacak: çeviklik (düşük ve değişken maliyetler, daha az finansman ve sınırlı yatırım sermayesi), uyum sağlama yeteneği, tepkisellik ve malî ve yönetimsel kaynakların gerçekten amaca uygun alanlara odaklanması.”

“Bu bakış açısına göre Marcegaglia stres, değişkenlik ve düzensizlik karşısında değişip gelişerek dirençli bir konumdan kırılgan olmayan bir konuma geçmek zorunda kalacak.

Bu nedenle stratejimiz akıllı büyümeye (rekabetçi bir maliyetle değer üretebilen fırsatlardan, ürün ve süreç yeniliklerinden, hedeflenen birleşmeler ve satın alımlardan oluşur), akıllı operasyonlara (düşük sabit maliyetler, esnek yapılar, dijital ve BT sistemlerinin evrimi ve ayrıca vardiyalı çalışma, tesisler, içe alımlar ile dış kaynak kullanımı arası ilişkinin yeniden düşünülmesi) ve akıllı çalışmaya dayanmaktadır.”

Contacts

MARCEGAGLIA TURKEY
Satış Ofisi

Acıbadem Mahallesi,
Çeçen Sokak 25,
A Kule Blok, D120, K23
34660 Üsküdar,
İstanbul • Türkiye
phone +90 216 510 3300
turkiye@marcegaglia.com

Subscribe to out Newsletter

Share on:

Comments are disabled.